Tumanggap ng pera mula sa anumang Western Union sa ibang bansa direkta sa iyong card

Walang alinlangan na pamilyar tayong lahat sa mga paglilipat ng pera sa aming mga kaibigan at pamilya sa ibang bansa at kung nais nilang magpadala sa amin ng pera dito sa Malaysia, maaari mo itong mai-credit sa iyong bank account sa Malaysia o kolektahin ang cash mula sa isang sangay o ahente outlet at mayroon itong mga panganib.

Narito kung paano mo ito ginagawa


May Mga Katanungan?

Read our FAQ page to learn more about this

Get Merchantrade Money Today!

Hassle-free payments & insurance coverage for continuous protection including COVID-19

Merchantrade Money

Is an e-wallet which comes with a VISA prepaid card.
You can:

  • Store money
  • Make cashless payments online/retail
  • Withdraw cash
  • Top-up mobile credits
  • Send money overseas
  • Pay bills and utilities
  • Talk to a doctor
Find Out More
  1. Visit the nearest Merchantrade Asia branch
  2. Bring your original passport, visa or work permit
  3. Top-up a minimum of RM100 into your card and receive your card immediately