နိုင်ငံခြားမှ မိသားစု နှင့် မိတ်ဆွေတို့က သင့်ရဲ့ Merchantrade Money ကတ်သို့ တိုက်ရိုက် ငွေလွှဲနိုင်ပါပြီ။

ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ပြည်ပရှိ မိတ်ဆွေများ၊ မိသားစုများထံသို့ ငွေလွှဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အကျွမ်းတဝင်ရှိတယ်ဆိုတာကို ယုံမှားသံသယဖြစ်စရာ မလိုပါဘူး။ ဒါ့အပြင် သူတို့ဟာ မလေးရှားရှိ ကျွန်ုပ်တို့ဆီသို့ ငွေလွှဲလိုပါကလည်း လွှဲနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ မလေးရှားဘဏ်အကောင့်သို့ ငွေထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ ၊ ဘဏ်ခွဲ (သို့) ကိုယ်စားလှယ်များထံမှ ငွေသားထုတ်ယူဖြင့်ဖြစ်စေ ငွေလက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ အကုန်အကျ ရှိပါလိမ့်မယ်။

ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာ ပြောပြပါမယ်။


မေးခွန်းများရှိပါက

Read our FAQ page to learn more about this

Get Merchantrade Money Today!

Hassle-free payments & insurance coverage for continuous protection including COVID-19

Merchantrade Money

Is an e-wallet which comes with a VISA prepaid card.
You can:

  • Store money
  • Make cashless payments online/retail
  • Withdraw cash
  • Top-up mobile credits
  • Send money overseas
  • Pay bills and utilities
  • Talk to a doctor
Find Out More
  1. Visit the nearest Merchantrade Asia branch
  2. Bring your original passport, visa or work permit
  3. Top-up a minimum of RM100 into your card and receive your card immediately